Helikon HCD 1076

ORGELVÆRKER AF JENS RAMSING

Indspillet af komponisten
på orglet i Vor Frue Kirke, Vordingborg

 


 Jens Ramsing er en af de danske organister, som også har markeret sig som
betydningsfulde komponister af værker for deres eget instrument. Ikke mindst
har en række glimrende koralforspil til salmer i Den Danske Koralbog udgjort
en væsentlig del af hans produktion, og Helikon Records er derfor glad for at
præsentere 24 af disse, indspillet af komponisten selv på P.-G. Andersen-orglet
i Vor Frue Kirke i Vordingborg, hvor Jens Ramsing virker som organist.

Endvidere kan høres Koral og 10 variationer over hans egen salmemelodi
"I den nat af stumme skrig" samt de tre værker Preludio calando, Kyrie og Laudate.

De 24 koralforspil er også udkommet på noder på Kirkemusikforlaget, som vi
har indgået en aftale med, og derfor kan tilbyde sammen med cd'en til en pris af
350 kr. inc. moms og forsendelse.

Noden kan også købes separat inc. forsendelse hos Kirkemusikforlaget -
www.kirkemusikforlaget.dk - for 320,50 kr., og cd'en hos Helikon Records for 130 kr.
Ved køb af begge publikationer kan der således spares 100,50 kr.

 

 

Jens Ramsing
Foto: Jesper Jørgensen ©Orglet i Vor Frue Kirke i Vordingborg

 Orglet i Vor Frue Kirke i Vordingborg er tegnet og bygget af Paul-Gerhard Andersen (1904-1980)
og leveret af firmaet Marcussen & Søn i 1960. Det har 27 stemmer fordelt på 3 manualer og pedal.

Det smukke pulpitur fra 1626 udelukkede på forhånd etableringen af et rygpositiv, hvorfor
instrumentet blev forsynet med et bagudspillende positiv, der oprindeligt var synligt nede fra
kirken (ved indgangen fra tårnrum til kirkeskib). Af sikkerhedsmæssige årsager blev pulpiturgulvet
dog udvidet i 2010/2011 samtidig med en mindre omdisponering og modernisering, der blev
udført af firmaet P. G. Andersen & Bruhn.

Det bagudspillende positiv blev forsynet med rigtige sveller, Cymbel I udtaget og Vox Celeste
tilføjet, hvorfor det nu betegnes som svelleværk. Hovedværket blev udvidet med Bordun 16',
ligesom der blev etableret Setzersystem (Langvad) med 8.000 kombinationer.

Klangligt fremstår instrumentet i alt væsentligt stadig som et resultat af den såkaldte
"orgelbevægelse", der dominerede dansk orgelbygning i 1950'erne og 60'erne.

Paul-Gerhard Andersens markante facade med den dristige asymmetri har ry for at være
en af orgelbyggerens mest vellykkede.

 

 

Vort Frue Kirkes orgel
Foto: Jesper Jørgensen ©


 Orglets disposition

 Hovedværk:
Bordun 16'
Principal 8'
Spidsfløjte 8'
Oktav 4'
Kobbelfløjte 4'
Oktav 2'
Mixtur V
Trompet 8'
Tremulant

Brystværk:
Gedakt 8'
Principal 4'
Rørfløjte 4'
Quintatøn 2'
Sesquialtera II
Scharf III
Skalmeje 8'

Svelleværk:
Spidsgamba 8'
Vox Celeste 8'
Gedaktfløjte 4'
Principal 2'
Nasat 1 1/3'
Vox Humana 8'
Tremulant

Pedal:
Subbas 16'
Oktav 8'
Spidsfløjte 8'
Kobbelfløjte 4'
Nathorn 2'
Fagot 16'
Trompet 8'

Koblinger:
P-HV, P-BV, HV-SV, HV-BVLigesvævende temperatur
Omfang manual: C - g3 - Omfang pedal: C - f1
Mekanisk traktur og registratur · Sløjfevindlader
Setzer-system med 8000 kombinationer (Jens Langvad-system)


Tilbage til orgelsiden
Tilbage til den samlede oversigt