Nyhed!
Helikon HCD 1075

MUSIC FOR VIOLONE & ORGAN

 

 

Instrumentbetegnelsen "violone" refererer til forskellige typer af bas-strygeinstrumenter
anvendt i starten af det 17. århundrede i Italien, først og fremmest som et 8-fods og
senere som et 16-fods instrument. Størrelse, form samt antallet af strenge kan variere,
og der kan være tale om instrumenter med og uden bånd. Idag refererer man ofte til en
16-fods violone (stemt D', G', C, E, A, d) eller en 8-fods violone (stemt G', C, F, A, d, g),
en standardisering man ikke brugte i det 17. århundrede. På denne indspilning er anvendt
en forholdsvis lille violone stemt C, E, A, d, g, c1. Den er bygget i 1997 af Robert Knudsen
som en kopi af et anonymt instrument på Musikmuseet i København.

 

Repertoiret til denne cd er med stor sikkerhed skrevet til et 8-fods instrument selvom det
ikke direkte er angivet af komponisterne. Ortiz, Rognoni, Gianotti og Vitali angiver violone
som soloinstrument, Frescobaldi, Colombi og de Selma angiver basso, et ikke-specificeret
basinstrument. I slutningen af det 16. og begyndelsen af det 17. århundrede blev
basinstrumenterne allerede brugt som virtuose soloinstrumenter - ofte som overstemme
til en simpel akkordrækkefølge og en gentaget basfigur (ostinat bas) - i chaconner, passacalgia'er
og folia'er (Ortiz, Vitali Colombi). Udsmykninger over basstemmen i kendte madrigaler som
Doulce Memoire og Susane un Jour (Ortiz, Rognino) var også vidt udbredt.

Diego Ortiz's afhandling Glose sopra le cadenze et altre sorte de punti in la musica del
violone
blev udgivet i Rom i 1553, og den er stadig en vigtig kilde til udsmyknings- og
ornamentationslæren i renæssancen. Værkerne af Ortiz på denne indspilning er variationer
over dansesatsen La Follia og madrigalen Doulce Memoire.

I Francesco Rognonis senere afhandling Selva de varii passaggi secondo l'uso moderno
fra 1620 findes Susana D'Orlando, Modo di passegiar per il violone over trombone alla bastarda
- fantastisk smukke variationer over Orlando di Lassos berømte madrigal Susana un Jour.

Ligesom Ortiz kom Bartolomeo de Selma e Salaverde oprindeligt fra Spanien, hans Canzoni,
fantasie et correnti
er udgivet i Venedig i 1638. Samlingen består af stykker skrevet for 1-4
instrumenter med basso continuo, og Fantasia 5 a basso solo er fra denne samling.

I Girolamo Frescobaldis canzona'er er soloinstrumentet ikke specificeret, men ligesom hos
de Selma er basso solo angivet. I disse korte stykker, hvor der er stor variation både i tempo
og karakter, er violonen og orglet hele tiden i dialog. Det første af orgel-soloværkerne er
ligeledes en Canzone, det andet en Bergamasca, oprindeligt en bondedans.

I Francesco II d'Estes (1660-94) musiksamling i Modena findes manuskripterne til værkerne
af Vitali, Colombi og Giannotti. I Partite sopra diverse Sonate per il Violone af Vitali findes
Chiacona per la lettera B og Passa Galli per la lettera E. I henhold til italiensk og spansk
guitartablatur i det 17. århundrede svarer Per la lettera B til C-dur, og Per la lettera E til d-mol.
Chiacona à Basso solo af Guiseppe Colombi er det eneste værk på denne indspilning, hvor
violonen spiller helt solo uden orgelakkompagnement. Antonio Giannottis sonate består af en
lang midtersektion, hvor et simpelt tema bliver præsenteret og varieret i forskellige tone- og
taktarter, omgivet af en åbningsfanfare og en kort og energisk slutning.

 

 

Foto: Jesper Jørgensen ©Indhold af cd'en

Diego Ortiz (1510-1570):

1. Recercada Prima sobre Douce Memoire
2. Recercada Prima sobre tenores italianos
3. Recercada Segundo sobre tenores italianos
4. Recercada Ottava sobre tenores italianos
5. Recercada Quarta sobre Doulce Memoire

Girolamo Frescobaldi (1583-1643):

6. Canzona II per basso solo
7. Canzona Secunda, Primo tono (orgel solo)

Giovanni Battista Vitali (1632-1692):

8. Chiacona per lettera B

Guiseppe Colombi (1635-1694):

9. Partite sopra il basso di Chiaccona

Giovanni Battista Vitali (1632-1692):

10. Passa Galli per la lettera E

Antonio Gianotti (17. årh.):

11. Sonate a violone solo

Girolamo Frescobaldi (1583-1643):

12. Canzona IV per basso solo
13. Bergamasca (orgel solo)

Bartolomeo de Selma (c. 1580- c. 1638):

14. Fantasia V a basso solo

Francesco Rognoni (1570-1626):

15. Susanna d'Orlando Modo di passegiar per il violoneTilbage til den samlede oversigt