Helikon HCD 1059

ORGELVÆRKER AF
NIELS OTTO RAASTED

Ulrik Spang-Hanssen
ved orglet i Maribo Domkirke

 
 N.O. Raasted (1888-1966)

-værdighed, tilknappethed og poesi

Det er ikke så længe siden, at domorganist Niels Otto Raasted levede.
Han blev født i 1888 i København og døde i 1966 sammesteds, og i
mellemtiden havde han gjort en strålende karriere som organist og
senere også kantor ved nationens hovedkirke. Han var formand for
Bach-foreningen, som han tillige havde stiftet, han var formand for
KODA's råd, han var formand for Dansk Organist og Kantorsamfund -
DOKS - og han overkom tillige at være musikalsk leder i Frimurerlogen
i København. Han var en uhyre aktiv orgelspiller, 750 koncerter blev
det til efter hans egne optegnelser, og tillige en produktiv komponist
med 116 opustal og en hel del løse kompositioner på sin kappe.
Han var temmelig flittigt opført især i den første del af hans karriere,
og han havde da også internationalt udblik, som strakte sig tilbage til
studieårene i Leipzig i 1913-14 hos Karl Straube og Max Reger.

Ikke desto mindre er det vanskeligt at finde materiale om ham i dag,
kun 44 år efter hans død, bemærkelsesværdigt vanskeligt...

læs mere i teksthæftet!.


Ulrik Spang-Hanssen ved orglet i Maribo Domkirke


Orgelsonate nr. 2 i c-mol op. 23 (1919) 16:15
Toccata
Adagio
Choral
Fuga

Fantasi over "Krist stod op af døde" op. 10 (1915) 6:17

Af "24 Orgelkoraler" op. 46 (1925) 11:48
Min Død er mig til gode
Fryd dig, du Kristi Brud
Befal du dine Veje
Hjerte, løft din Glædes Vinger
Jesus, dine dybe Vunder
Hører, I som græde
Jesus han er Syndres Ven

Orgelsonate nr. 3 i d-mol op. 33 (1922) 16:00
Grave
Andante tranquillo - Adagio
Allegro moderato

Orgelmesse op. 82 (1948) 19:56
Kyrie
Gloria
Credo
Sanctus
Agnus dei


Tilbage til orgelsiden
Tilbage til den samlede oversigt