Helikon HCD 1055


 

 


Jakob Lorentzen spiller værker af J.S.Bach på det store
orgel i Holmens Kirke - bl.a. de seks Schübler-koraler
- afvekslende med de tilsvarende korsatser.

Desuden medvirker Holmens Vokalensemble
med Lars N. Sardemann på kororgel.1.-2. Præludium & Fuga i C-dur (BWV 545)

3. Wo soll ich fliehen hin (orgel - BWV 646)
4. Wo soll ich fliehen hin (kor)
5. Wo soll ich fliehen hin (orgel - alternativ registrering - BWV 646)

6. Ach bleib bei uns, Herr Jesu Christ (kor)
7. Ach bleib bei uns, Herr Jesu Christ (orgel - BWV 649)

8.-9. Fantasi & Fuga i c-mol (BWV 537)

10.-12. Concerto i G-dur (BWV 592) Allegro vivace - Grave - Presto

13. Meine Seele erhebet den Herren (kor)
14. Meine Seele erhebet den Herren (orgel - BWV 648)

15. Wachet auf, ruft uns die Stimme (kor)
16. Wachet auf, ruft uns die Stimme (orgel - BWV 645)

17.-18. Præludium & Fuga i g-mol (BWV 535)

19. Wer nur den lieben Gott läßt walten (kor)
20. Wer nur den lieben Gott läßt walten (orgel - BWV 647)

21. Kommst du nun, Jesu, vom Himmel herunter (kor)
22. Kommst du nun, Jesu, vom Himmel herunter (orgel - BWV 650)

23.-24. Passacaglia & Fuga i c-mol (BWV 582)

 Total Time 64:12 

Kirkens orgler
af Lisbeth Ahlgren Jensen

I det første kvarte århundrede havde kirken intet orgel, men i 1646 søgte den initiativrige organist fra Nikolaj Kirke, Johan Lorentz, tilladelse til at opstille et lille orgelpositiv i Holmens Kirke. I 1650erne købte kirken orglet af Lorentz og betalte ham for at spille på det. Det lille, transportable orgelpositiv var bygget af hans far, Christian IVs privilegerede orgelbygger, Johan Lorentz den Ældre. Instrumentet har næppe omfattet mere end 5-6 stemmer i de knap 100 år, det gjorde tjeneste i Holmens store kirkerum. I 1740 fik kirken et nyt stort orgel, bygget af Lambert Daniel Kastens, der var elev af den nordtyske orgelbygger Arp Schnitger. Det havde 43 stemmer, 3 manualer og pedal, og var opbygget i selvstændigt klingende værker. Den pragtfulde senbarokke orgelfacade, der foroven prydes af Christian VIs og dronning Sophie Magdalenes kronede navnetræk, udgør i kirkens østgavl et værdigt modstykke til Abel Schrøders rigt udskårne altertavle og prædikestol. Allerøverst ses det lille cirkelformede klokkespil, cymbelstjernen, der endnu kan bringes til at klinge.

Kort efter sin tiltræden i 1858 klagede organisten Niels W. Gade over, at det gamle Kastens-orgel ikke levede op til romantikkens klanglige idealer, og påskedag 1870 kunne Gade glæde sig over at indvie Daniel Köhnes nybyggede orgel på 34 stemmer. En af de orgelsagkyndige udtalte: "Blandt Stemmerne kan vanskelig fremhæves nogen, thi de ere alle smukke. Basserne have en fuld og sikker Tone med prægtigt Strøg. Orgelet har en saakaldet "Schweller", hvormed Tonen kan nuanceres i alle Grader af crescendo; dette gør en gribende Virkning af de ætheriske Præludérstemmer." Orglet blev ændret flere gange, indtil det i 1956 afløstes af kirkens nuværende instrument, der er bygget af firmaet Marcussen & Søn. Det har 50 stemmer og er disponeret i hovedværk, rygpositiv, brystværk og pedal svarende til Kastens-orglets facade. Orglet domineres af lyse stemmer, der får klangen til at lyde festlig og glansfuld og i højere grad end på romantikkens orgler lader barokkens polyfone orgelmusik komme til sin ret.

Ved årtusindskiftet kunne Holmens Kirke tage endnu et orgel i brug. Det drejer sig om et lille, transportabelt kororgel på 6 stemmer, bygget af hollænderen Henk Klop. Dets disposition er inspireret af Lorentz-orglets formodede disposition i 1600-tallet:
Principal 8'
Gedakt 8'
Oktav 4'
Fløjte 4'
Fløjte 2'
Quint 1 1/3'.


Tilbage til orgelsiden
Tilbage til den samlede oversigt