Helikon HCD 1050


  

 


Hans Jørgen Østergaard
spiller på det fremragende orgel i

MARIBO DOMKIRKE

CÉSAR FRANCK (1822-1890):
Grande Pièce Symphonique op. 17 (1860-62) 25:14
&
CHARLES-MARIE WIDOR (1845-1937):
Orgelsymfoni nr. 6 i g-mol op. 42 nr. 2 (1880) 37:52

 

Orglet blev grundlagt i 1864 af den norske orgelbygger Knud Olsen. En del af stemmerne i det nuværende orgel stammer fra dette instrument, som bestod af 28 stemmer. Det er f.eks. den meget charmerende 16-fods principal i pedalværket, som har helt sin egen vilje og egentlig burde kaldes Vox majestatis p.g.a. dens meget store betydning for den klanglige helhed.

I 1914 blev orglet ombygget og udvidet til 35 stemmer af Immanuel Starup, som var Olsens svigersøn, og som havde overtaget firmaet. I 1939 blev der tilføjet yderligere 10 stemmer, som bragte orglet op på 45 klingende stemmer, og igen i 1975 blev det gennemgået af samme firma og bl.a. forsynet med en ny mixtur.

Orglet havde gjort hele udviklingen med over pneumatik og elektro-pneumatik, samt indbygningen af neo-klassiske elementer som f.eks. en Quintatön 4' i pedalværket og en Ranket 16' i hovedværket. Men forud for den sidste store ombygning i 1984-85 blev det besluttet at gå anderledes radikalt til værks og arbejde frem mod en sammensætning af orglet, som ville gøre det perfekt til det store romantiske, symfoniske orgelrepertoire.

Carsten Lunds Orgelbyggeri i Birkerød blev valgt til at forestå denne opgave, som blev løst med bravour, så orglet i Maribo Domkirke nu fremstår som et af de eneste orgler på disse breddegrader, som virkelig er velegnet til den romantiske litteratur samt nutidige komponister som Messiaen og lignende.

Orglets disposition indeholder bl.a. adskillige overblæsende stemmer og mange tungestemmer (af de 50 stemmer er hele 13 tungestemmer). Desuden har orglet to 32-fods stemmer, Bordun og Tuba, som går helt ned til omkring 16 Hertz.

Orglet er i år 2002 forsynet med nyt spillebord i meget elegant fransk stil (som César Francks berømte spillebord i Église Sainte-Clotilde i Paris), og er samtidig super-moderne med et indbygget setzersystem med 4x2000 kombinationer - konstrueret af Jens Langvad - plus 9 personlige quick-kombinationer, trin til værkvis indføring af supplerende registrering (juster-bar), træk til indføring af generalcrescendo, registerlås og mulighed for at overføre registreringer til ekstern computer.

Samtidig hermed blev tungestemmerne i hovedværket omintoneret, og hele det tekniske anlæg blev gennemgået og forsynet med omkring 2000 nye membraner af polypel.

Som noget helt unikt kan det nævnes, at hele overdelen af spillebordet kan hæves og sænkes ca. 12 centimeter, så enhver organist, stor eller lille, kan justere sig frem til den optimale arbejdsstilling.


Tilbage til orgelsiden
Tilbage til den samlede oversigt