Anmeldelse fra "Det virtuelle bibliotek"
Volume: 74, side 247 - 249, ophav: Thomas Michelsen
Udgiver: Foreningen Dansk Musik Tidsskrift
  

The World of the Danish Organ. A Tribute to Danish Organ-Builders, Composers, Performers. Musik af Buxtehude, Bo Grønbech, Flemming Chr. Hansen, Jesper Madsen, Leif Kayser, J.P.E. Hartmann, Gade, Nørgård, Nørholm, Langgaard, Tage Nielsen, Lewkovitch og Niels Viggo Bentzon spillet af Bine Bryndorf, Jesper Madsen, Hanne Kuhlmann, Grethe Krogh, Jens E. Christensen, Lars Sømod og Christian Præstholm.

En smuk udgivelse fra det lille pladeforlag Helikon præsenterer danske orgler og orgelbyggere. Ideen er oplagt, for som man lærer af den fyldige booklet, er der i dag ikke mindre end ca. 2.500 orgler fordelt i det danske land, og med en så vital og velfungerende tradition for vedligeholdelse, nybygning og betjening af disse mange instrumenter er der gavmild grund til at udgive en lille promoverende guide i tekst og toner. At der er tale om et bevidst kulturelt 'salgsfremstød' i anledning af Baltic Return 1998-2000 er ikke forsøgt skjult.

Ole Olesen har forfattet booklettens indledning om kirkeorgler i Danmark, og man informeres om Dansk Musik Informations Centers såkaldte 'Orgel Karavane 1999-2000?, der for tiden bringer organister fra Østersølandende sammen. I år er det udlændingenes tur til at komme på besøg hos os. Sidste år var det omvendt.

Sammen med Svend Prip præsenterer Ole Olesen de syv store danske orgelbyggerfirmaer på skrift. Hver får et instrument afbildet og grundigt beskrevet i bookletten. De udøvende, der trakterer instrumenterne, er portrætteret og biograferet, og putter man cd'en i afspilleren, høres de dygtige danske orgelspillere betjene de beskrevne orgler. Alle syv præsenterede instrumenter er nye: bygget inden for de sidste knap ti år.

Endelig er musikhistorikeren Claus Røllum-Larsen rejseleder på booklettens 'strejftog' gennem de sidste fire århundreders danske orgel-musik. Vi erfarer, at der ikke bare er blevet bygget orgler som aldrig tid-ligere i de senere år. Også musik for instrumenterne skrives der i dag mere af end tilforn, oplyses det. Fra Compenius-orglet (som bekendt beregnet til verdslig brug) og fremefter kaster den kyndige, der selv er organist, lys på dansk orgelkultur og er med til at gøre Helikons reklameudgivelse til et nyttigt og oplysende oversigtsværk. Hele bookletten er gjort læselig for både dansk- og engelsktalende og indeholder adresser på de danske orgelbyggere, Den Danske Orgelregistrant m.v. samt et par henvisninger til litteratur om dansk orgelkultur, så interesserede studerende fra ind- og udland kan begynde her. Kun de spillede værker får - mærkværdigvis? - ingen omtale.

Udvalget af komponister på cd'en kommer ellers godt omkring blandt nogle af de væsentligste nulevende orgelmusiknavne med Leif Kayser som 'the grand old man' og værker af Nørgård og Nørholm til at flankere og perspektivere.

Unge Christian Præstholm, der debuterede i oktober 1999, har meldt ud, at han vil koncentrere sig om samtidsmusikken. Her spiller han en ret tør koralbearbejdelse af Lewkovitch ('Aldrig er jeg uden våde') og et mere saftigt Præludium, Intermezzo & Fuga af Niels Viggo Bentzon, begge dele på Bruno Christensen-orglet i Nibe kirke.

Mest interessant er Bine Bryndorf, fordi hun spiller på orglet fra Marcussen & Søn, som står i Sct Mariæ kirke i Helsingør. Ved hjælp af grundige opmålinger af de bevarede gamle piber har man skabt et smukt instrument, nærmest som når man ved opmåling af en enkelt funden dinosaurknogle er i stand til at rekonstruere et helt skelet fra en af de imponerende fortidsøgler. Hendes lille servering er to kontrasterende koraler af Helsingørs domorganist Bo Grønbech - og så selvfølgelig Buxtehude. Et præludium og en koral.

Jesper Madsen, der døde pludseligt sidste år, og hvis minde cd'en er tilegnet, høres spille Flemming Chr. Hansens tre Hymner med samt sin egen lysende koralbearbejdelse 'Herre Gud, dit dyre navn og ære'. Foruden Jens E. Christensens overlegne håndtering af Nørgårds Mattinata og to Ib Nørholm-koraler på Jensen & Thomsen-orglet i Karlslunde høres Lars Sømod på Haldum Kirkes Frobenius-orgel i et smukt miniprogram bestående af Langgaards Hjemad - Minde for Orgel og Tage Nielsens kærligt personlighedsskildrende og stilmæssigt fint indfølte Lamento - in memoriam Rued Langgaard. Grethe Krogh tager sig af de store gamle: Hartmann og Gade, mens Hanne Kuhlmann på orglet i Lynæs kirke spiller Leif Kaysers fine variationer over 'In dulci jubilo'.
Tilbage til orgelsiden
Tilbage til den samlede oversigt